ד”ר מאיר למפיט – רופא ילדים – שילם לילדים תמורת יחסי מין. נשלח למאסר ונשלל רישיונו.

ד”ר מאיר למפיט – רופא ילדים – שילם לילדים תמורת יחסי מין. נשלח למאסר ונשלל רישיונו.

September 25, 2023 0 By anonymous poster

ד”ר מאיר למפיט – רופא ילדים – שילם לילדים תמורת יחסי מין. נשלח למאסר ונשלל רישיונו.