האחים קורידו  מחיפה – למרות השנים שחלפו דבר לא השתנה מלבד המספר האנשים המסוכנים שמסתובבים חופש

האחים קורידו מחיפה – למרות השנים שחלפו דבר לא השתנה מלבד המספר האנשים המסוכנים שמסתובבים חופש

September 25, 2023 0 By anonymous poster

האחים קורידו מחיפה – למרות השנים שחלפו דבר לא השתנה מלבד המספר האנשים המסוכנים שמסתובבים חופשי