אורי ריבקין

אורי ריבקין

October 5, 2023 0 By anonymous poster

שם : אוריריבקין
שנת לידה : 1964
מגורים אחרונים : אשדוד
מהות העבירה : מעשהסדום ומעשים מגונים בקטינות בנות 10-14
גזר דין : 8שנות מאסר
תאריך גזר הדין : יולי2019

סיפור אישי

אורי ריבקין הוא פדופיל מורשע. בשנת 1995 הואהורשע במעשה מגונה בקטינה, בשנת 2001 במעשה מגונה בפומבי וכמו כן בשנת 2013. יחידתצור של השב”ס, שהייתה אמורה לעקוב אחר ריבקין כשלה שוב בתפקידה.

בשנת 2013, ריבקין נסע בג’יפ שלו ברחובות בתשעבערב, נעצר ליד שלוש ילדות, בנות 7, 8, ו-12 ושאל אותן איך מגיעים לבריכה. הילדותהשיבו שהן לא מכירות את הבריכה, והוא הסביר להן שהוא מעוניין להתקבל לעבודה כמצילשם, ואמר שיקפל לשם כך את מכנסיו. לאחר מכן, הוא קיפל את המכנסיים, נסע אחריהןבמכונית שלו, ביקש מהן להתקרב ואז שלף את איבר המין שלו. זאת היתה ההרשעה השלישיתשל ריבקין בעבירות מין בקטינות. יחד עם זאת, על אף דפוסהפעולה החוזר על עצמו, ואף על פי שבית המשפט הגדיר בשנת 2013 את רמת מסוכנתוכ”גבוהה”, ריבקין מעולם לא ריצה עונש מאסר בפועל.

ריבלין דרש מבית המשפט להוציא לו כבר אז צו איסורפרסום על הפרשה ונענה בחיוב. כתוצאה מאותו צו, חבריו, מכריו ושותפיו של ריבקין לעבודה פשוטלא ידעו על עברו, ולוּ ברמז. גם חיפוש בגוגל לא הסגיר עד השבוע שום מידע הנוגעלעבירות הפדופיליה של ריבקין, לרבות פסקי הדין בעניינו. כפי שעולה מדיון שהתקייםבבית משפט השלום ברחובות בפעם האחרונה שריבקין הועמד לדין, ב-2013, אחד הנימוקיםשל פרקליטיו במסגרת הבקשה שלא להתיר פרסום, היה שהמדינה ממילא תהיה מחויבת לפקח עלריבקין, גם אחרי שישוחרר (לרבות מעקב אחרי הטיפול המונע שהוא נוטל), ומאחר שכך,מתייתר הצורך ליידע את הציבור במצבו.

באפריל 2016 הגיעו לשוטרי מרחב איילון תלונה שלשלוש קטינות שסיפרו כי גבר שנראה מבוגר תקף אותן מינית בחולון. כל הילדות, בנות10-11, מסרו גרסה זהה לדרך הפעולה של התוקף: הן טענו שהוא ניגש אליהן כשהוא מצוידבבגד ים של ילדות והציג עצמו כמאמן שחייה שמקים קבוצה מקצוענית. הגבר היה מבקש מהןללבוש את בגד הים בטענה שהוא חייב לבדוק שזה מתאים להן ולקבוצה. לאחר שהילדות לבשואת בגד הים, הוא היה לוקח אותן לחדר מדרגות או למקום צדדי ושם מבצע מולן מעשיםמגונים.

לפי כתב האישום שהוגש בשנת 2016, במהלך השנים 2014-2016 ועד סמוךלפני מעצרו, ביצע ריבקין עבירות מין רבות בקטינות .במועדים רבים ובתדירותגבוהה הגיע ריבקין לבתיהן של הקטינות, ברחבי הארץ, בשעות הצהרים, בהן הקטינות שבותמן המסגרות החינוכיות, וארב להן עד לכניסה לביתן. הוא נהג לפנות אליהן ולשאול האםהן לבדן בבית ולרכוש את אמונן בהציגו כמדריך, לרוב מתחום הספורט או השחייה. במהלךהשיחה, בחדרי המדרגות, בביתן של הקטינות או בבית ספרן, התייחס ריבקין לפרטי הלבושהשונים אותן לבשו הקטינות ולמידותיהן וביקש מהן, באמתלות שונות, למדוד את היקףהירך או מידת החזה על גופן באמצעות ידיו. לעיתים ביקש ריבקין מהקטינות לצפות בו בזמן שהואמודד בגד ים או בגד תחתון, חשף בפניהם את איבר מינו, נגע באיבר מינו, ואונןבפניהן, לשם הגירוי והסיפוק המיני. במהלך אותם מפגשים עם הקטינות, בחלק מהמקרים,ביצע ריבקין מעשה סדום ומעשים מגונים בנסיבות אינוס, בגופן של הקטינות ובפניהן,ללא הסכמתן.