אף אחד לא רצה לחשוף את הסיפור הזה כולל ארי פינס שעשה את הסרט על רומן זדורוב מחשש להרוס לו את החיים.

אף אחד לא רצה לחשוף את הסיפור הזה כולל ארי פינס שעשה את הסרט על רומן זדורוב מחשש להרוס לו את החיים.

September 25, 2023 0 By anonymous poster