בניה יפת מורה לאנגלית

בניה יפת מורה לאנגלית

November 16, 2023 Off By anonymous poster

בניה יפת מורה לאנגלית בבית הלקוח או בביתו בישוב שער אפרים. בא לפגוש ילד בירושלים. תשמעו מה שיה לו להגיד לילד.