הפגנות כנגד המשך העסקתו של המורה דורון קמלוף

הפגנות כנגד המשך העסקתו של המורה דורון קמלוף

November 15, 2023 Off By anonymous poster

הפגנות
כנגד המשך העסקתו של המורה דורון קמלוף כמורה בבית ספר. הנ״ל עדין מלמד תלמידים