משה זאדה (מוזס לוי)

משה זאדה (מוזס לוי)

November 2, 2023 Off By anonymous poster

שם: משה זאדה (מוזס לוי)
שנת לידה: 1985
מגורים אחרונים: באר שבע
מהות העבירה: ביצוע עבירות מין בשמונה קטינים
גזר דין: 11 שנות מאסר
תאריך גזר הדין: פברואר 2016

סיפוראישי

משה זאדה, מנהל להקת הילדים ‘פרחי באר שבע’, הוא פדופיל מורשע. זאדה נידון ל-11 שנות מאסר לאחר שהורשע בהתעללות מינית בשמונה קטינים. כתב האישום מייחס לזאדה מעשים מגונים, מעשי סדום והטרדות מיניות. לפי כתב האישום, זאדה תקף מינית 13 ילדים ונערים, רובם חברי הלהקה, תוך איומים כי יפרסם את מעשיהם. עם זאת, במסגרת הסדר טיעון, הוא הודה והורשע בעבירות מין בשמונה קטינים.

על פי כתב האישום, זאדהנהג לערוך חזרות לילדי המקהלה בביתו, כאשר לעתים נכח בחזרות רק קטין אחד. באחדהמקרים ניהל זאדה קשר בהודעות עם קטין בן 14, חבר במקהלה, ושלח לו תמונה של גוףנשי עירום. בהמשך ביקש זאדה מהקטין לשלוח לו תמונה של איבר מינו, תחילה הקטין סירבאולם לאחר שכנועים, שלח. שלושה ימים לאחר מכן, כשהגיע הקטין אל ביתו של זאדה עלמנת לערוך חזרות, זה נגע בו וגרם לו לבצע בו מעשה אוננות. במקרים אחרים גרם זאדה לילדים לצלם את איברי המין שלהם, ולתעד את עצמםבווידאו בזמן שהם מבצעים בעצמם מעשים מגונים – ולשלוח אליו. באחד המקרים, ביקשזאדה מאחד הילדים לבצע בו מין אוראלי ודרש ממנו שלא לספר על המעשה לחבריו. במקרה אחר, כך על פי כתב האישום, נאשם זאדה כי נגע באיבריו האינטימייםבמהלך שיחה עם אחד מהקטינים בגן ציבורי, והבטיח לו 400 שקלים אם יבוא עמו לביתריק. הקטין השתכנע, וזאדה הכריח אותו להתפשט תוך איומים כי יחשוף את מה שאירע בגןהציבורי. לקטין אחר, שלח המנהל על פי כתב האישום הודעותבנוסח “תכין ת’ז…”, “בסדר היום אתה מראה ימניאק עומד וניצב”,”נו תצלם אותן היום ימניאק”, “אתה יודע הפעם אני חייב לראותאותו”, ואחרות. קטין נוסף קיבל הודעות שכנוע בנוסח “שמע אחי אני חייבלדעת מה יש שם שכל הבנות אוהבות אותו”. כאשר אחד הקטינים הנוספים סירבלהצעותיו של זאדה, הוא ענה לו “ילד מגעיל”.

בעת הגשת כתב האישום לביתמשפט השלום בעיר, התפתח עימות בין אחד מהורי הילדים לזאדה. “אני אראה לך מהזה, אני מדבר אליך בעדינות עכשיו”, אמר אחד ההורים לנאשם. “אני כולירותח עליך. אני מחכה לך בקוצר רוח והבטחתי פה לא לדבר, אבל אני לא אשכח אותך. אניהשטן שלך. אני אראה לך מה זה לשמור על ילד. חתיכת חרא, תוריד את הכיפה. אמרתי לךלשמור על הילד”. בגזר הדין כתבו השופטים: “פעמים רבות הנאשם חיללהאוטונומיה של המתלוננים הקטינים על גופם, ולאור השיטתיות בה פעל, ריבוי העבירותוהנפגעים, ניצול יחסי האמון המיוחדים ומשך הזמן בו פעל, מתחייבת ענישה מחמירה

כתבות על העבריין