שי איתי אמיר

שי איתי אמיר

November 2, 2023 Off By anonymous poster

שם : שיאיתי אמיר
שנת לידה : 1972
מגורים אחרונים : קדימה-צורן
מהות העבירה : ביצועמעשה מגונה בקטין בן 10
גזר דין : 9חודשי מאסר
תאריך גזר הדין : ספטמבר2014

סיפוראישי

שיאיתי אמיר הוא פדופיל מורשע. ביוני 2010 הוא נסע בהרצליה בשעות הערב והבחין בקטיןבן 10. אמיר עצר לידו, הציג את עצמו כסוקר של משרד החינוך והזמין אותו להיכנסלרכב. לאחר שנכנס לרכב, אמיר לקח את הקטין לחורשה מבודדת, אמר לו לכבות את הסלולרשלו ולשמור את דבר פגישתם בסוד. אמיר החל לערוך “חידון” לקטין על איבריגוף שונים ובאותו זמן ליטף חלקים שונים בגוף שלו. עובר אורח שעבר במקום דיווחלמשטרה שעצרה את אמיר. בית המשפט גזר על אמיר 9 חודשי מאסר בפועל וקנס של אלף שקל.

במאי 2019 אמיר נעצר שוב והוגש נגדו כתבאישום נוסף. לפי כתב האישום נגד אמיר, הוא ניסה לפתותילד בן 10 בגן שעשועים. אמיר פנה אל הקטין והציג את עצמו כד”ר יוסף ממשרדהחינוך ושהוא מבצע סקר על בנים ובנות. אמיר שכנע את הילד לבוא אחריו לעבר לול נטושברחוב צדדי בקצה הישוב, החל ללטף אותו וביקש ממנו להראות לו את איבר המין שלו. עלפי כתב האישום, אמיר הורה לילד לחשוף את איבר מינו כדי שיראה לו היכן חותכיםלתינוק בברית המילה. הילד סירב, ואמיר הורה לו להוריד את מכנסיו ותחתוניו. כשהילדסירב שוב, הוא הגיש את ידו כדי לעשות זאת, אך הילד נמלט.

במקרה נוסף, נטען שאמיר הגיע לילד בן 12 והציגעצמו כעובד משרד הבריאות שעורך סקר בנושא בריאות בקרב תלמידים. הוא החל לשאול אתהילד שאלות אינטימיות, בהן אם הוא רוצה לראות איבר מין לא נימול, הילד סירב ואמירשאל אותו “אתה בטוח? רוב הילדים רוצים לראות”. הוא חזר על הצעתו כמהפעמים, ואף הציע ללכת למקום מסתור, אך הילד סירב ועזב את המקום.

למרות היותו פדופיל מורשע, בית המשפט החליט לשחרראותו למעצר בית. הפרקליטות ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בלוד, אך הערעור נדחה.כעת, כאמור, מתברר שבית המשפט הקל את תנאי מעצר הבית של אמיר ואישר לו לצאתל”התאווררות”. יצוין כי לבקשת פרקליטות מחוז מרכז, משפטו מתנהל בדלתייםסגורות – מה שלא מאפשר לציבור וגם למשפחת הילד לדעת מה קורה בדיונים המשפטיים נגדו.