שלומי כהן

שלומי כהן

November 1, 2023 Off By anonymous poster

שם : שלומיכהן
שנת לידה : 1976
מגורים אחרונים : מבואחורון
מהות העבירה : אונסומעשים מגונים בקטינים בגילאי 6-15
גזר דין : 20שנות מאסר
תאריך גזר הדין : יוני2019

סיפור אישי

שלומי כהן, מורה לשעבר ממבוא חורון, תקף מינית במשך שנים ארוכות חמישהאחים ואחיות בני 6 עד 15. ארבע שנים לאחר הגשת כתב האישום נגדו, נשלח כהן ל-20שנות מאסר. בנוסף חויב כהן לשלם לשלושה מהמתלונננים נגדו פיצוי בסך כולל של 250אלף שקל.

הפרשה נחשפה לפני למעלה מארבע שנים כאשר נגד כהןהוגש כתב אישום על עבירות מין בקטין. בעקבות הפרסומים הגיעו לתחנת המשטרה באשקלון שלושהאחים והגישו תלונה על עבירות מין קשות שביצע כהן גם בהם בתקופה בה התגוררו בגושקטיף. חקירה נפתחה, נגבו עדויות וכהן נעצר. פרקליטות מחוז דרום החליטה לבסוף להגישנגד כהן כתב אישוםנוסף שכלל עבירות של מעשי סדום, מעשים מגונים, ניסיונות אינוס ועבירות מיןנוספות בשלושה מהאחים בין השנים 1996 ל-2009. לפי הפרקליטות, כהן החל את המעשיםבזמן שהתגורר בשכנות לאחים בדרום – והמשיך לאנוס אותם גם כשעברו לביתם החדש באזורהשפלה. בכתב האישום צויןכי כהן ניצל את גילם הרך של הילדים, את הקרבה אליהם והאמון שנתנו בו לאחר שאביהםעזב את הבית, במטרה לבצע בהם עבירות מין חמורות בהזדמנויות שונות במשך 13 שנה.

מספר חודשים לאחר הגשת כתב האישום, בחודש ינואר 2016, אחד האחים שם קץלחייו בעת שירותו הצבאי. בשל ההתאבדות, נאלצה הפרקליטות להסיר מכתב האישום אתהמעשים שביצע בו כהן. אחיו שהתגורר בחו”לבמשך שנים הגיע ארצה להלוויה ולשבעה ואז הוא חשף גם את הסוד שלו בפרשה. האח הגיעלתחנת המשטרה ושם גולל את מעלליו הקשים של כהן גם בו. הפרקליטותצרפה לכתב אישום המקורי את המעשים שביצע כהן באח השלישי. במהלךשמיעת הראיות, נשמעו בבית המשפט עדויותיהם של שלושת האחים, שהיו בגילאים בין 15-6בעת ביצוע העבירות וכן העידו גם שני אחיהם נוספים, שעבירות המין החמורות שביצע בהםכהן, התיישנו בשל גילם. על פי הכרעת הדין, כהן,שבזמן התפוצצות הפרשה שימש מורה במבוא חורון, ניצל באותן שנים בהיותו צעיר תושבגוש קטיף, מערכת יחסים קרובה עם משפחת המתלוננים שנרקמה לאחר שאביהם עזב את הבית.כהן ביצע בקטינים, בהזדמנויות שונות, לעיתים במקביל, למעלה מ-1000 עבירות, תוךשהוא מארח אותם בביתו וכן במהלך ביקורים בביתם.

בגזר הדין צוין כי”מעשי הנאשם מבטאים לא רק את ניצולם של המתלוננים בהיתם קטינים לצורך סיפוקצרכיו המיניים, אלא את רמיסת האמון שהם ואמם נתנו בו, ואת יכולתם של הקטינים לדווחעל קרות המעשים, בין היתר, כדי לא לפגוע בקשר עם הנאשם שהיה משמעותי עבוראמם”. השופטים ציינו בנוסף כי נפגעי תקיפה מינית בנסיבות דומות חווים”תחושות אשר מתוארות בספרות המקצועית כשהייה ממושכת בתנאיי שבי פסיכולוגי.זאת לאור תחושות התלות, מלכוד, השפלה, חוסר אונים, החפצה ודה-הומניזציה”.עו”ד רותם יוחנני-הר ציון מפרקליטות מחוז דרום אמרה בעקבות גזר הדין כי”בדרך מרושעת וחסרת רחמים ניצל הנאשם את גילם הרך של המתלוננים ואת האמוןשרכשו לו עת תמך בהם בשעתם הקשה, סייע להם כלכלית וחברתית, אירח אותם בביתו, עזרלהם בהכנת שיעורי בית, הכין חלק מהם לעליה לתורה ולימד אותם לנגן. הנאשם מיתג את עצמו במשפחה כתחליף אב וכאח גדול לילדים ובאופןשיטתי, לאורך 13 שנים, ראה בהם אובייקטים מיניים וביצע בהם עבירות מין קשות. הנאשםשלל מכל אחד ואחד מהמתלוננים את תום ילדותם ואת היכולת להתפתח אישיותית ומיניתבאופן תקין”.