שרלי ביטון

שרלי ביטון

November 1, 2023 Off By anonymous poster

שם : שרליביטון
שנת לידה : 1971
מגורים אחרונים : קריתחיים
מהות העבירה : עבירותמין וסחיטה באיומים של קטינות בנות 9-14
גזר דין : 8שנות מאסר
תאריך גזר הדין : יוני2019

סיפוראישי

שרלי ביטון נידוןלשמונה שנות מאסר בפועל בגין 18 אישומים של ביצוע עבירות מין כנגד קטינות ברשתוסחיטה באיומים. מגזר הדין עולה כי ביטוןנהג ליצור קשר עם קטינות בצ’אטים וברשתות החברתיות תוך שהוא מתחזה לנער מתבגר.לאחר שיצר איתן קשר, הוא ניהל עם הנערות שיחות בעלות אופי מיני שכללו דרישה מצידושהן יבצעו בעצמן מעשים מגונים ויתעדו את המעשים. עוד עולה כי בחלק מהמקרים ביטון סחטאת הקטינות ואף דרש מהן להיפגש עמו תוך ניצול תמימותן וגילן הצעיר. תחילת החקירה הייתה בחודש אוגוסט 2017 בעקבות שתי תלונות נפרדותשהגישו אימהות לילדות שנפגעו מתכנים ושיחות שערך עמן לכאורה החשוד.לאחר מעצרו, ותפיסת המחשב והטלפון אשר לאהיה רשום על שמו, אותרו עשרות מקרים.

בכתב האישום מתגלים רק 17 הקורבנות של ביטון. באחד המקרים ביטון ביקשמקטינה בת 14 לשלוח לו תמונות שלה בעירום, על מנת שיהיה לו על מה לאונן, שלח להתמונות של איבר מין גברי, ביקש ממנה שתכניס טוש לאיבר מינה וישבנה, שתחדיר אצבעותלאיבר מינה, שתצלם עבורו סרטון בו היא רוקדת בעירום ושתגלח את איבר מינה. גם כאשרהקטינה כתבה לביטון כי מעשים אלה גורמים לה לכאב והיא אינה יכולה להמשיך, הואהתעלם מתחינותיה והורה לה להמשיך במעשים, תוך שהוא פונה אליה בצורה מבזה ומכנהאותה “שפחת מין” ו”בובת הזיונים שלי”. ביטון אף ניסה לגרוםלקטינה לצלם עבורו את אחותה (שהייתה אז בת 4 – ויובהר כי הקטינה סירבה לעשות כן) ואף הורה לקטינה לבצע מעשים בעלי אופי מיני בזמן ששהתה בבית הספר.המעשים נמשכו פרק זמן של כ-4 חודשים.

במקרה אחר הוא שלח לקטינה כבת 12 תמונות של איבר מין גברי והפציר בה שתשלחלו תמונות שלה בעירום. ביטון אף הציע לקטינה במספר הזדמנויות להיפגש עמו. במהלךההתכתבויות הוא איים עליה שאם לא תמלא את מבוקשו, הוא ישלח לה תמונות נוספות שלאיבר מינו ויעביר את מספר הטלפון שלה לאנשים אחרים. ביטון אף הציע לקטינה לקייםיחסי מין עם 3 גברים, תוך שהוא מנסה ללמד אותה כיצד ניתן לקיים יחסי מין וגינלייםואנאליים בו זמנית. בהמשך, הוא שב וניסה לשדל את הקטינה להיפגש עמו תמורת 200 שקל.בנוסף, ביטון אף גרם לקטינה להקליט את חברותיה ששהו עמה במהלך טיול תוך שהוא מאייםעליה בביצוע מעשים מיניים. הוא ביקש מהקטינה שתצלם את חברותיה בעירום, למרותשהקטינה השיבה לו שמדובר בקטינות מהמגזר החרדי ואף גרם לה לשלוח לו תמונות כשהיאבעירום, או כשהיא לובשת חזייה ותחתונים ואף ביקש ממנה להצטלם בזמן שחבר שלה נוגעבה.

במקרה אחר הוא תכתב עם קטינה שסבר שהיא בת 13 וביקש ממנה להיפגש עמוושתצטלם בפיג’מה או בבגדים צמודים. בהמשך, ביקש מהקטינה להקליט את עצמה כשהיאאומרת “תגמור לי בפה” וכתב לה מספר רב של אמירות בעלות אופי מיני בוטה.חרף העובדה שהקטינה אמרה לו שמעשים אלה אינם מותאמים לגילה, ביטון הפציר בה שתיפגשעמו לצורך קיום יחסי מין וכשביקשה ממנו להפסיק, קילל אותה ואמר שבכוונתו להתכתב עםחברתה. במקרה אחר הוא התכתב עם קטינה כבת 13 וביקש ממנהשתשלח לו תמונה של החזה שלה,  ושלח לה אמירותבעלות אופי מיני, כגון: “להשפריץ לך עלהחזה”. לאחר שביטון הפציר בקטינה שתשלח לו תמונות שלה בעירום, הקטינה שלחה לותמונה שלה כשהיא לובשת חזייה וכותנת לילה. לאחר מכן הוא ביקש מהקטינה שתצלם אתהחזה שלה חשוף ותשלח לו את התמונה. בהמשך, ביטון ביקש מהקטינה לשוחח עמו בטלפוןובמהלך ההתכתבויות שלח לה תמונות של איבר מין גברי חשוף. במקרה אחר ביטון הפצירבקטינה בת 10 שתעביר לו את מספר הטלפון הנייד שלה. במהלך ההתכתבויות הוא ביקשמהקטינה שתצלם את עצמה עם חולצת בטן או במקלחת, שתשלח לו הקלטות קוליות שלה ושוחחעמה על תכנים מיניים בצורה מבזה ומשפילה.

במקרה אחר ביטון הפציר בקטינה בת 12 שתשלח לו תמונה של החזה שלה, בהמשךשלח לקטינה תמונה של איבר מינו חשוף. לאחר שהקטינה אמרה שהיא מרדימה את אחותה בתהשש, הוא ביקש ממנה שתצלם את אחותה, והקטינה נעתרה לבקשתו. בהמשך שאל את הקטינה מהלובשת אחותה בת השש, וביקש ממנה שתצלם את החזה של אחותה כי זה מגרה אותו. במהלךההתכתבויות שלח ביטון לקטינה תמונות של איבר מינו החשוף. במקרה אחר ביטוןהפנה אמירות בעלות תוכן מיני לקטינה כבת 13 ופנה לאחותה של הקטינה בת ה-6 וביקשלהכירה. לאחר שאמה של הקטינות הבחינה בהתכתבויות, היא התחזתה לקטינה כבת 11. ביטוןהתכתב עם אמן של הקטינות בסברו שהיא קטינה בת 11 וביקש ממנה לסגור את דלת החדר עלמנת “שיזרמו”. ביטון ביקש מאמן של הקטינות להצטלם במקלחת כשהיא בעירום,ביקש לברר היכן היא גרה, על מנת להיפגש עמה ושלח לה תמונות של איבר מין גברי חשוף.

במקרה אחר ביטון הפנה לקטינה כבת 12 אמירות מיניות, ובמהלך ההתכתבויותביקש מהקטינה שתראה לו את החזה שלה ושאל אותה האם לשלוח לה תמונה של איבר מיןגברי. הוא הסביר לה מה הם יחסי מין אנאליים ושהיא צריכה להשתמש במשחה במהלך קיוםיחסי המין. בהמשך, ביטון שלח לה תמונה של איבר מין גברי חשוף. במקרה אחר ביטון התכתבעם קטינה שסבר שהיא בת 13. הוא הציע לה להיפגש עמו בשעת לילה. בהמשך, ביטון ביקשלברר עם הקטינה מה גודל החזה שלה ואם היא יכולה לשלוח לו “תמונותסקסיות”. הוא שלח לקטינה תמונה של איבר מינו חשוף ופנה אליה במספר הזדמנויותוביקש לברר מה גודל ישבנה, אם היא ראתה “שפיך”, כתב שהוא “יזיין אותה בתחת” וביקש ממנה שתצלם עבורו את איבר מינה.

במקרה אחר ביטון פנה לקטינה כבת 11 וכתב לה שבא לו “לזיין”אותה. חרף התנגדות הקטינה לאמירות אלה, הוא שאל אם יש לה תמונה במכנס צמוד ושלח להתמונה של איבר מין גברי חשוף. במקרהאחר ביטון התכתב עם קטינה כבת 14 ושאל אותה מה גודל החזה שלה. לאחר שהקטינה כתבהלו שהוא מטריד אותה והיא אינה מעוניינת לשוחח עמו,הוא שלח לה תמונה של איבר מין גברי חשוף. במקרה אחר ביטון התכתב עםקטינה כבת 10 וביקש ממנה שתצלם את גופה. הוא הורה לה לצלם את עצמה בפיג’מה כשהיאשוכבת במיטה והקטינה נעתרה לבקשתו. בהמשך הורה לקטינה לשלוח לו תמונות של ישבנהוכשהיא לובשת מכנס צמוד. הקטינה נעתרה לכך ושלחה לו את התמונות. בהמשך כתב לקטינהשהיא גרמה לאיבר מינו לעמוד, שיש לה “תחת שווה” וביקש ממנה להצטלםבעירום ולשלוח לו את התמונות. הקטינה צילמה את עצמה כשהיא חושפת חלק מישבנה ושלחה לנאשםאת התמונה.

במקרה אחר ביטון התכתב עם קטינה בת 11 ושאל אותה אם היא “זורמת”. בהמשך, הורה לקטינה שתצלם את גופה ותשלח לו את התמונות.בהמשך שאל אותה אם היא “חרמנית” וביקש ממנה שתראה לו את החזה שלה. במקרה אחר ביטון הפנה אמירות מיניות לקטינה בת 13,כגון שיש לה “תחת יפה”ו-“שבא לו עליה עכשיו”. לאחר שהקטינה הבהירה שהיא לא מבינה מה הוא רוצהממנה הנאשם ענה: “שנתחמם קצת” ושהוא מעוניין “לגמור” עלהתמונה שלה. בהמשך הציע לקטינהלשוחח עמו בפלאפון. במקרה אחר ביטוןהורה לקטינה כבת 12 לשלוח לו תמונות שלה תוך שהוא מאיים עליה שאם לא תעשה כן, הוא”יודע איפה היא גרה” ואז הוא יבוא אליה ויאנוס אותה. בחששה ממנו, הקטינהשלחה לו תמונה של פניה. ביטון שב והפציר בקטינה שתצלם את החזה שלה ושתשלח לו אתהתמונה. לנוכח איומים אלו, הקטינה נעתרה לבקשתו ושלחה לו תמונות כשהיא לובשת חזייהוחושפת את שדיה. ביטון גרם לקטינה לצלם את עצמה כשהיא בגופיה ומוציאה לשון. בהמשך הורהלה לצלם את גופה בעירום.

במקרה אחר ביטון ביקש מקטינה בת 11 שתשלח לו תמונות שלה בבגד ים. על אף סירובה, הפציר בקטינה שתשלח לו תמונות של החזה שלה ושל איברמינה. במהלך ההתכתבויות, שלח לקטינה תמונה של איבר מין גברי חשוף. במקרה אחר ביטוןפנה לקטינה כבת 11, שאל אותה מתי היא רוצה להיפגש עמו ואמר שהוא רוצה לקיים עמהיחסי מין. במהלך ההתכתבויות, ביטון שלח לקטינה תמונות של איבר מין גברי חשוף והורהלה שתצלם את איבריה האינטימיים. לנוכח הפצרותיו, הקטינה צילמה את עצמה בעירוםושלחה לנאשם למעלה מ-20 תמונות בהן רואים את איבריה האינטימיים. בהמשך הוא גרם לה לצלםאת עצמה בעירום כשהיא מפסקת את רגליה, חושפת את איבר מינה, מראה את ישבנה בעירוםוחושפת את גופה בעירום מלא. ביטון החזיק במחשבו, בתקליטורים ובמכשירי הטלפון הניידשברשותו, כמות רבה של סרטונים פורנוגרפיים בהם נראים ילדים קטינים, לרבות בגיל הרך,מקיימים מגעים מיניים, כולל יחסי מין מלאים.