Tag: אלירן אזולאי יליד 1986

אלירן אזולאי יליד 1986

אלירן אזולאי יליד 1986 נתפסו אתמול כאשר בא לפגוש ילדה בת 14, הוא אישר שזה לא בסדר ולא מוכן שביתו בת ה 5 (שתגדל) תפגש עם גברים בגיל 37. אישתו צפתה בשידור החיי של התפיסה בזמן אמת באופן מקרי לחלוטין.

By anonymous poster November 15, 2023 Off