Tag: חיים קורנשטיין

חיים קורנשטיין

חיים קורנשטיין שימש כמורה במספר בתי ספר, ביצע במשך כשבע שנים, מעשים מגונים בתשע מתלמידותיו, כשהיו מתחת לגיל 16 | אלה השיטות בהן הוא הורשע, מי שייצג אותו ללא הצלחה הוא עו״ד אסף דוק.

By anonymous poster November 1, 2023 Off