Tag: מה מסתיר עו”ד אסף דוק מלקוחותיו

מה מסתיר עו”ד אסף דוק מלקוחותיו

מי אתה עו”ד אסף דוק ? (למי שעוקב זה לא סוד שעו”ד אסף דוק אוהב לפרסם מאמרים על אבי דוביצקי, בפניכם המניעה האמיתי של עורך דין רמאי ושקרן שלא איכפת לו שגבר יצא לחופשי ויפגע בילדה העיקר שאבי דוביצקי לא יתפוס אותו. מה דעתכם על האיש? יש בהתנהגות הזו משהו בעייתי הייתי אומר

By anonymous poster November 15, 2023 Off