Tag: משה זאדה (מוזס לוי)

משה זאדה (מוזס לוי)

שם: משה זאדה (מוזס לוי) שנת לידה: 1985 מגורים אחרונים: באר שבע מהות העבירה: ביצוע עבירות מין בשמונה קטינים גזר דין: 11 שנות מאסר תאריך גזר הדין: פברואר 2016 סיפוראישי משה זאדה, מנהל להקת הילדים ‘פרחי באר שבע’, הוא פדופיל מורשע. זאדה נידון ל-11 שנות מאסר לאחר שהורשע בהתעללות מינית בשמונה קטינים. כתב האישום מייחס לזאדה…

By anonymous poster November 2, 2023 Off