Tag: ציון אלגריסי

ציון אלגריסי

שם : ציוןאלגריסי שנת לידה : 1951 מגורים אחרונים : ת”א מהות העבירה : ביצועמעשים מגונים בילדה בת 8-12 גזר דין : 47חודשי מאסר תאריך גזר הדין : אפריל2019 סיפוראישי ציון אלגריסי, בכיר בהסתדרות שכיהן כיו”ר האגף לאיגוד מקצועיבמרחב תל אביב, ביצע מעשים מגונים רבים בבתה של בת זוגתו לשעבר מאז שהייתה בת 8ועד 12.…

By anonymous poster November 2, 2023 Off