Tag: רוסלן (רוני) קורוטקוב מאשדוד

רוסלן (רוני) קורוטקוב מאשדוד

רוסלן (רוני) קורוטקוב מאשדוד התראין בתוכנית הצינור וסיפר שהעלילו עליו, ואז הוצג בפני מערכת הצינור את ההתכתבות המקורים בואטסאפ, הם הבינו שהוא משקר ומיהרו להוריד את התוכנית מהאתר. Link בינתיים הוא מלמד על גז טבעי.

By anonymous poster November 15, 2023 Off