אורי שבתאי (חסון)

September 24, 2023 0 By anonymous poster

אורי שבתאי (חסון) עובד היום דובר בעירית חריש וצמוד לראש העיר יצחק קשת. אומרים שהוא יאלץ לעזוב.פוטר מישראל היום, פוטר מעירית קרית מוצקין ופוטר ממשרה של ח״כ קלנר