איתי ליבוביץ

איתי ליבוביץ

October 5, 2023 0 By anonymous poster

שם : איתי ליבוביץ
שנת לידה : 1980
מגורים אחרונים : תל אביב
מהות העבירה : אונס ומעשים מגונים בילדות בנות 9-11
גזר דין : 24 שנות מאסר
תאריך גזר הדין : ינואר 2004

סיפור אישי
איתי ליבוביץ, שליח תושב ת”א, הוא פדופיל. מכתב האישום עולה כי ליבוביץ’ עקב אחר שתי ילדות לאחר שיצאו מבית הספר ועד הגיען לביתן. כשהבחין שהן לבד בבית, הוא התחזה לשליח שיש בידו משלוח למשפחה ואז אנס את שתי ילדות. במקרה אחד הוא אמר שיש לו מכתב למסור להוריה של ילדה בת 8.5. היא סירבה לפתוח לו את הדלת, ואמרה כי היא צריכה להתקשר לאמה. הוא השיב לה מבעד לדלת כי “המכתב קטן ואני ממהר”. כאשר פתחה הילדה את הדלת הוא איים עליה כי אם היא תצעק יכאיב לה. כשהילדה שאלה אותו מה הוא רוצה, ענה לה: “סקס”. באותו מקרה הוא הוביל אותה לחדרה, אנס אותה, ביצע בה מעשה סדום, ניסה פעם נוספת לאנוס אותה וביצע בה מעשה מגונה. בעקבות המעשים נגרמו לה חבלות גופניות קשות, בין היתר, דימום, שריטות ופצעים. במקרה אחר הצליח להיכנס לבית של ילדה בת 10 שחזרה מבית הספר. הוא אנס אותה ולפני שעזב את הדירה איים עליה שלא תספר על כך לאיש מכיוון שהוא יודע היכן היא מתגוררת. ליבוביץ’ נאשם גם בביצוע מעשים מגונים בארבע ילדות קטנות, בנות 5 עד 6. לפי כתב האישום, הוא ביצע את המעשים כאשר התנדב ביוני 2002 כמדריך מחשבים במועדונית לילדים משכבות מצוקה. ליבוביץ ביקש מהילדות להתלוות אליו לחדר השירותים, שם ביצע בהן את המעשים. בנוסף, הוא נאשם שביצע מעשה מגונה בילדה בת 5 כאשר שימש כמאבטח בגן בו למדה.

עורך דינו של ליבוביץ ניסה לטעון כי מצב נפשי מעורער מסביר כביכול “מדוע מגיע אדם לביצוע מעשים כאלה” ו “איך מגיע בחור צעיר לביצוע מעשים כאלה?”. עם זאת, בפסק דין קודם קבע בית המשפט העליון, שפדופיליה אינה מוגדרת כמחלת נפש  והשופטים קבעו כי יכולתו של ליבוביץ לשלוט בדחפיו כאשר ילדות שפגש לא היו לבדן, מערערת את הטענה שהוא נמצא במצב פסיכוטי אשר פוטר מאחריות פלילית. ליבוביץ’ ביקש סליחה מהילדות ומשפחותיהן והוסיף: “אני מקווה שיתפסו עוד אנשים כמוני יותר מהר .

כתבות על העבריין