בני אבריאל שפר

בני אבריאל שפר

September 24, 2023 0 By anonymous poster

איש שירות בתי הסוהר ומפקד כלא לשעבר (יצא במפתיע לגמלאות ) לאחר החשיפה