ג’ק חג’ג’ (78)

September 24, 2023 0 By anonymous poster

גם בגיל 78 הם ממשיכים להוות סכנה לציבור : יחידת צור של שירות בתי הסוהר פועלת מתוקף חוק ההגנה על הציבור מפני עבירות מין, ומפקחת על עברייני מין אשר סיימו לרצות את עונשי המאסר שלהם ונמצאים בקהילה תחת צו פיקוח של בית משפט. כחלק מפעילות מבצעית מיוחדת של היחידה, קציני פיקוח ביצעו מעקב סמוי אחר עבריין מין ברמת מסוכנות גבוהה לביצוע עבירות מין חוזרות בקטינים. הפעילות המבצעית ארכה 48 שעות במספר נקודות גיאוגרפיות בזמן זה. המפוקח נצפה ותועד מספר פעמים שוהה במחיצת קטינים, ואף יוצר עמם קשר.
בתיעוד אחר נצפה המפוקח מגיע לבית מלון בצפון הארץ, יוצר קשר עם קטין בליווי אמו בבריכת המלון, ומעודד אותו לשחות. בעקבות הפרות הצו, המפוקח נעצר להמשך טיפול המשטרה.
החשוד, ג’ק חג’ג’ (78), הינו בעל הרשעות קודמות בעבירות מין בקטינים, והוא גם ריצה שמונה שנות מאסר. באוקטובר 2018 שוחרר ממאסרו. לאחר מעצרו הנוכחי הועבר לטיפול תחנת משטרת טבריה, שהביאה אותו לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. בדיון בבית המשפט טענה המשטרה כי זו לא היתה ההפרה הראשונה של החשוד במהלך התקופה שמאז שחרורו. בתום הדיון הוחלט על הארכת מעצרו של החשוד ביממה אחת