יעקב דויטש

יעקב דויטש

October 5, 2023 0 By anonymous poster

שם : יעקב דויטש
שנת לידה : 1952
מגורים אחרונים : עפולה
מהות העבירה : מעשים מגונים, ומעשי סדום בקטינים
גזר דין : 9 שנות מאסר
תאריך גזר הדין : יולי 2015

סיפור אישי

יעקב דויטש, רב קהילה מעפולה ונהג אמבולנס במד”א, נמצא אשם במעשים מגונים בילדים. דויטש שימש כרב קהילה בעפולה. מתוקף מעמדו טיפל דויטש בענייני הקהילה ובכללם העביר שיעורי תורה, נתן ייעוץ בעניינים שונים ושימש כמורה רוחני לחברי הקהילה. שמו כרב ידוע ומקובל יצא למרחוק, ואנשים מחוץ לעירו ביקשו את עצתו, ברכותיו ועזרתו בעניינים שונים.

הכרעת הדין גוללה את המעשים שביצע דויטש – ואלה כללו מעשי סדום ומעשים מגונים תוך ניצול יחסי מרות בנערה מאז הייתה בת 15 עד גיל 17, כשהוא יוצר מצג שווא כי “בכך היא תירפא”, מורה לה שמדובר ב”הוראה משמיים” וטוען כי בגלגול קודם היא הייתה אשתו. בקטינה אחרת, בת 13.5, ביצע הרב מעשה מגונה בחדר האמבטיה בביתו. בקטין בן 13.5 ניצל דויטש את מרותו כרב ואילץ קטין לחשוף בפניו את איבר מינו כאשר שניהם במשרדו של דויטש. כשניסה דויטש לגעת בקטין, האחרון התרחק ולא אפשר לו לבצע בו את זממו. קטין רביעי בן 14.5, פגש את הרב בביקור בקברי צדיקים. דויטש התבקש לברך נער כדי שזה ימצא מסגרת לימודים חדשה. לשם כך, הוא ביקש לשהות בבית משפחתו של הקטין בימי חג הסוכות – ובאחד הלילות נכנס דויטש למיטת הקטין, נגע באיבריו המוצנעים של והתחכך בגופו.

אביה של אחת הנפגעות מסר שדויטש “הרס את הבת שלי. אני לא יודע אם אני מרוצה מהעונש, אני רק רוצה את הבת שלי שלמה שוב. הרב פגע בה וגרם לפגיעה נפשית קשה בה. גידלתי אותה 14 שנים והוא לקח אותה”. בית המשפט כתב בהחלטתו כי “מעשי הנאשם פגעו פגיעה קשה וניצחת בכבודם, בחירותם, בגופם ובשלומם הנפשי של המתלוננים, שראו בו אדם בעל השפעה, סמכות רוחנית, מורה דרך שעל פיו יישק דבר”, כתב השופט, “הם חפצו בקרבתו, וראו ביחסו כלפיהם אות לכבוד ולזכות שנפלה בחלקם. לשלושה מן הקטינים הייתה היכרות ארוכת שנים עם הנאשם ועם משפחתו”. עורך דינו של דויטש אמר ” אנחנו סבורים שהשופט שגה הן בעצם ההחלטה להרשיע את הרב, והן בעונש הכבד מאוד שהטיל אליו, עונש שלמעשה מתעלם משורה ארוכה של נסיבות אישיות וכן תרומה ארוכת שנים לחברה”. לבקשת קול ישראל, התיר בית המשפט בנצרת לפרסם את דבר ההרשעה.