מאיר בן מוחה

מאיר בן מוחה

October 5, 2023 0 By anonymous poster

שם : מאיר בן מוחה
שנת לידה : 1962
מגורים אחרונים : בית שמש
מהות העבירה : הדחת נערות לזנות
גזר דין : 15 חודשי מאסר
תאריך גזר הדין : אוקטובר 2009

סיפור אישי
מאיר בן מוחה, בעל קיוסק בבית ספר בבית שמש, התגורר שבע שנים בבית הספר על שם  “שייבר” בבית שמש. חלק מהמבנה שימש למגוריו וחלק לקיוסק שניהל. במסגרת עבודתו הוא הכיר שתי תלמידות, בנות 15 ו- 16, ושתיהן בילו עם בן מוחה בקיוסק. הוא החל לקיים עמן גם יחסי מין, לפעמים תמורת תשלום, ומהר מאד הידרדרו שתי התלמידות לעבוד בזנות במקום. שתי הנערות הציעו בתיווכו שירות מין לגברים והוא מצדו אף דרבן אותן לעשן עמו סמים.

בן מוחה הודה כי קיים עם הקטינה יחסי מין וגם נתן לה מדי פעם כסף, אך אמר כי עשה זאת “ללא קשר למין”. בן מוחה סיפר כי סמוך לחודש מאי 2005 אחת הנערות “ביקשה ממנו להכיר לה גברים לשם זנות” והיא אכן הכירה חמישה גברים, שהגיעו לביתו במבנה ו”יתכן שקיימה איתם יחסי מין אך לו אין קשר לסכומים ששולמו לה, אם שולמו”. לדבריו, היא גם המשיכה לקבל גברים במבנה “למרות שביקש ממנה להפסיק”. בית המשפט קבע כי “נסיונו של בן מוחה להציג עצמו כאדם תמים שנגרר אחרי שתי נערות ממולחות הוא ניסיון כושל…הוא נהנה מחברתן הצעירה, אירח אותן ברצון וקיבל מהן מין חופשי…חבריו שהו במקום על דעתו”.

כתבות על העבריין